Реєстрація отримувачів гуманітарної допомоги

Порядок реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги затверджений Постановою кабінету міністрів України від 30.01.2013 №39.

Отримувачем гуманітарної допомоги можуть бути:

1) підприємства громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи;

2) благодійні організації,  створені у  порядку,  визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

3) громадські   організації  інвалідів,  ветеранів  війни  та праці,  Товариство  Червоного Хреста України та  його   обласні організації,   творчі  спілки, а також  громадські  організації, створені для здійснення  передбаченої  їх  статутними  документами екологічної,   оздоровчої,  аматорської,  спортивної,  культурної, освітньої та наукової діяльності;

4) релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому  Законом  України "Про свободу совісті та релігійні організації";

5) реабілітаційні  установи для інвалідів та дітей-інвалідів, які   мають  відповідну  ліцензію  на  здійснення  реабілітаційних послуг,  незалежно від відомчого  підпорядкування,  типу  і  форм власності.

Реєстрація отримувачів гуманітарної допомоги проводиться шляхом включення їх до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Реєстр веде Міністерство соціальної політики. Для реєстрації юридична особа подає Мінсоцполітики:

1) заяву;

2) орієнтовний перелік набувачів гуманітарної допомоги — юридичних осіб та/або інформацію про орієнтовну кількість населення, що потребує допомоги;

3) документи, необхідні для визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою:

- заяву про визнання вантажу гуманітарною допомогою;

- письмову пропозицію донора про надання гуманітарної допомоги;

- план розподілу вантажу набувачам;

- інформацію міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо доцільності визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою (за наявності);

4) нотаріально засвідчену копію установчих документів.