Засвідчення форс-мажорних обставин

Торгово Промислова палата України інформує суб"єктів ЗЕД про Регламентата засвідчення ТПП та регіональними торгово-промисловими палатами ФОРС-МАЖОРНИХ обставин, затверджених рішенням Президії ТПП від 24.07.2014 № 40(3)

Визначена компетенція ТПП України як єдиного органу із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в Україні, що виникають в сфері:

- зовнішньоторговельних угод та міжнародних договорів України;

- сільськогосподарських відносин;

- податкових відносин.

  1. Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)
  2. Тарифи на послуги з засвідчення форс-мажорних обставин
  3. Проформи заяв про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)