Митна конвенція із застосуванням книжки МДП (конвенція МДП)

Митна конвенція із застосуванням книжки МДП (конвенція МДП)

Митна конвенція про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (конвенція МДП) була прийнята в 1975 р. МДП — це міжнародні дорожні перевезення (Transports Internationarex Routiers — 777).

Метою створення конвенції МДП було: ї

• полегшення міжнародних перевезень вантажів дорожними транспортними засобами;

• спрощення і гармонізація прикордонних та імпортних процедур, формальностей;

• створення міжнародної системи митного контролю.

Зона дії конвенції МДП поширюється на всю Європу, Північну Америку, частину Північної Африки, Чілі, Уругвай, Близький та Середній Схід.

Положення Конвенції МДП стосуються перевезень автомобільним і змішаним транспортом. У ній містяться вимоги до засобів і технології перевезення.

              Система МДП базується на таких основних чотирьох принципах:

1. Вантажі повинні перевозитись у безпечних транспортних засобах або контейнерах.

2. Оплата митних тарифів і податків, якщо існує ризик їх несплати, повинна бути забезпечена міжнародною гарантією.

3. Вантажі повинні супроводжуватися визнаною всіма країнами — учасницями Конвенції книжкою, яка використовується в країні відправлення і виконує роль контрольного документа в державах відправлення, транзиту і призначення.

4. Заходи митного контролю в країні відправлення вантажу повинні бути такими, щоб були визнані достатніми в країнах транзиту і призначення.

 Принцип дії системи МДП    

 Усі необхідні митні процедури (формальності), що стосуються вивезення вантажів, виконує митниця країни відправника. Тут оглядаються та оформлюються вантажі на підставі інформації, яка заявлена перевізником у книжці МДП, накладаються митні пломби, про що робиться позначка в книжці.

Після цього відокремлюється один відривний аркуш та заповнюється відповідний корінець у книжці, яка повертається перевізнику, що може розпочинати транспортну операцію.

Коли перевізник опиняється на митному кордоні, прикордонна митниця країни відправлення перевіряє цілісність митних пломб, відриває другий аркуш книжки МДП і заповнює відповідний корінець.

Після цього може бути надано дозвіл на вивезення вантажу за кордон. Обидва корінці у книжці МДП підтверджують, що перевезення по території країни відправлення повністю завершено.

Прикордонна митниця відсилає свій відривний аркуш книжки МДП у митницю, що оформляла відправлення вантажу, де отриманий аркуш порівнюється з першим відривним аркушем.

Якщо прикордонна митниця не помітила порушень і не зробила будь-яких поміток у своєму відривному аркуші, тобто він ідентичний з першим відривним аркушем, то книжка МДП вважається оформленою без застережень.

Якщо відривний аркуш прикордонної митниці містить інформацію про порушення митних правил або якщо цей аркуш не отримано в митниці відправлення вантажу, то прикордонна митниця робить запит у національне гарантійне об'єднання та інформує його, що книжка МДП оформлена із застереженнями або не оформлена зовсім.

Якщо митні органи не отримають задовільне пояснення, то вони визначають розміри мит і податків, що підлягають сплаті. Якщо ж такі платежі не вдається отримати безпосередньо від порушника або особи, відповідальної за порушення, митні органи отримують визначену суму від національного гарантійного об'єднання.

У кожній наступній державі транзиту відбувається така сама процедура, як і в державі відправлення. Митниця, через яку вантажі ввозяться на територію транзиту, перевіряє цілісність митних пломб і відриває один аркуш у книжці МДП.

Подібним чином діє митниця, через яку вантажі вивозяться з території країни транзиту. Ці два аркуші звіряються, і транспортна операція завершується. Якщо ж помічені якісь порушення, застосовуються згадані процедури з відшкодування.

Митниця, через яку вантажі ввозяться на територію держави призначення, до того ж, якщо вона одночасно є і митницею призначення вантажу, відриває в книжці МДП обидва аркуші і несе відповідальність за розміщення цих вантажів під інший митний режим, наприклад, розміщує вантаж у митному складі, випускає його у вільний обіг, або інше.

У разі, коли отримувач вантажу знаходиться всередині країни, прикордонна митниця діє за схемою дії прикордонної митниці країни відправлення. Виписана схема передбачає можливість застосовувати право органів будь-якої країни на огляд вантажу, якщо є підстави вважати, що вантаж перевозиться з порушеннями митних правил, наприклад, використані фальшиві печатки, митні пломби, невідповідність складу вантажу дорожнім документам, підробна книжка МДП. Митні органи мають право визначати терміни і маршрут переміщення вантажу.

У такому разі перевізник повинен подати задовільне пояснення, якщо він порушив маршрут або змінив термін перебування в дорозі.

Якщо на маршруті були зіпсовані митні пломби, здійснена перевалка вантажу, повне або часткове його знищення, перевізник повинен отримати офіційне підтвердження цього факту в будь-якій офіційній установі, що знаходиться якомога ближче до місця скоєння порушення або злочину.

На підставі цієї інформації митні органи розслідують обставини справи з метою підтвердження наведених фактів.

 Основні положення про порядок застосування Конвенції МДП

Конвенція МДП стосується перевезень вантажів без їх проміжного перевантаження на маршруті в дорожніх транспортних засобах (контейнерах) від митниці однієї із сторін, що домовляється, до митниці призначення другої сторони за умови, що хоча б якась частина операції МДП між її початком і завершенням виконується автомобільним транспортом.

Відповідно до Конвенції МДП товари, що переміщуються з дотриманням процедур МДП у запломбованих транспортних засобах, звільняються, як правило, від сплати (або депозиту) ввізних або вивізних мит і податків у проміжних митницях.

Платежі за митне оформлення книжок МДП у цих митницях не здійснюються. Також ці вантажі, що переміщуються відповідно до вимог правил МДП, звільняються від митного огляду в пунктах проміжних митниць.

Митний огляд у проміжних митницях може здійснюватись тільки у виняткових випадках, якщо є вагомі підстави вважати, що в транспортних засобах під митними пломбами знаходяться товари, не зазначені в маніфесті книжки МДП.

Положення Конвенції МДП дозволяють застосування країнами-членами обмежень, що продиктовані необхідністю дотримання громадської моралі, безпеки, охорони здоров'я та гігієни населення, ветеринарного та фітосанітарного контролю.

Умови застосування процедури МДП.  

   Процедура МДП застосовується, якщо товари супроводжуються книжкою МДП, оформленою відповідно до Конвенції МДП і забезпечуються гарантією об'єднання, яка гарантує ці вантажоперевезення за умови, що ці товари перевозяться на транспортних засобах, попередньо допущених для перевезень під митними печатками і пломбами, крім випадків перевезення важковагових або великогабаритних вантажів, при транспортуванні яких на обкладинці і всіх аркушах книжки МДП повинен бути зроблений напис «важковагові або великогабаритні товари» англійською або французькою мовами.

На транспортних засобах обов'язково повинні бути прикріплені голубого кольору прямокутні таблички з написом «TIR». При цьому одна табличка розміщується спереду, а друга така ж табличка — позаду порожнього транспортного засобу або складу транспортних засобів таким чином, щоб вони були добре помітні (ці таблички повинні бути зйомними).

Умови застосування процедур МДП передбачають, що митниці відправлення повинні знаходитися тільки в одній країні, а митниці призначення можуть знаходитись не більш як у двох країнах. Загальна кількість митниць відправлення і призначення не повинна перевищувати чотирьох.

Якщо частина маршруту транспортування вантажу із застосуванням книжки МДП проходить по території країни, яка не підписувала Конвенцію МДП, або якщо процедура МДП припиняється через більш пільгові транзитні системи, то операція МДП призупиняється на цій частині маршруту.

У даному разі перевезення з дотриманням процедур МДП може поновитися за умови, що митні печатки і пломби не пошкоджені, як і інші засоби митної ідентифікації.

Книжка МДП.    

 Книжка МДП складається з чотирьох сторінок, обкладинки, невідривного аркуша та його корінця (обидві частини однакового розміру жовтого кольору), відривних аркуша № 1 і корінця № 1 білого кольору (вони призначені для використання в митницях відправлення і ввезення),

відривних аркуша № 2 і корінця № 2 зеленого кольору (вони призначені для використання в митницях вивезення і призначення) та протоколу про дорожньо-транспортні пригоди (жовтого кольору).

Щодо призначення обкладинок книжки МДП, то на сторінці 1 усі п'ять граф заповнюються гарантійним об'єднанням, що видало книжку МДП (в графі 1 зазначається дата, до якої ця книжка може бути пред'явлена митниці відправлення).

На сторінці 2 надруковані французькою мовою правила користування книжкою МДП.

На сторінці 3 надруковані ті самі правила, тільки англійською мовою.

На сторінці чотири у верхньому правому куті знаходиться відривний купон з номером книжки МДП, який повертається володарю у разі вилучення книжки з відмітками митного органу, що зробив це: Книжки, що використовуються останнім часом, складаються з 14 або 20 аркушів (листків) (тобто, 7 або 14 комплектів призначені відповідно для перевезення вантажів по території 7 або 10 країн).

Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП)     Дорожньо-транспортними пригодами вважаються випадкові обставини, що спричинили пошкодження вантажних відділень транспортних засобів або митних печаток і пломб.

Про скоєння дорожньо-транспортної пригоди необхідно повідомляти письмово в межах однієї доби ввезення або відправлення будь-якими доступними оперативними каналами зв'язку.

Будь-які дії після ДТП повинні проводитись тільки під контролем митниці. У разі пошкодження відділень транспортного засобу або засобів ідентифікації в результаті ДТП складається протокол про порушення митних правил, робиться відповідний запис у відривних аркушах та їх корінцях книжки МДП.

Якщо перевізник звернеться до митниці, в зоні дії якої сталося ДТП, митниця зобов'язана:

• отримати від цього перевізника письмове пояснення про обставини ДТП;

• прийняти рішення про можливість подальшого перевезення вантажів з дотриманням процедури МДП;

• заповнити протокол про ДТП або засвідчити протокол, складений органами дорожньо-транспортних служб (інспекцій).

Після ДТП вантажі можуть бути перевантажені на інший дорожньо-транспортний засіб і відправлені за призначенням з дотриманням процедури МДП. У разі, коли процедура МДП неможлива, вантажі можуть бути відправлені в митницю призначення за процедурою доставки товарів під митним контролем.

Відповідальність перевізника і гарантійного об'єднання    

Трапляються випадки видачі без дозволу митного органу, втрати або недоставлення в митницю призначення вантажів. За цієї ситуації митний орган, в зоні дії якого скоєно таке правопорушення, оформляє в установленому порядку справу про порушення митних правил і після її розгляду виносить постанову про накладання відповідного стягнення.

Справу про порушення вказаних вище митних правил відкривають, як правило, такі митниці:

• митниця призначення — при ввезенні товару в країну призначення;

• митниця вивезення — при транзиті товарів по території інших країн;

• митниця відправлення — при вивезенні товарів з країн відправлення. У кожному випадку, коли необхідно стягнути митні платежі і податки, складається акт на безспірне стягнення з перевізника митних платежів і пені.

Якщо протягом одного місяця після вимоги платежів неможливо стягнути з перевізника відповідні кошти, про це укладається акт. Цей акт разом з копіями протоколу і постанова з відривним аркушем книжки МДП направляється у відповідне управління організації митного контролю.

У протоколі про порушення митних правил та в постанові про накладення стягнення зазначаються, що перевезення здійснювалось у процедурі МДП, і номер книжки МДП. Якщо перевізник частково сплатив стягнення, в акті зазначається сплачена сума і додається копія платіжного документа.