Бухгалтеру на замітку. Операції з постачання програмної продукції не оподатковуються ПДВ

Тимчасово, з 01 січня 2013 року до 01 січня 2023 року, для операцій з постачання програмної продукції запроваджено пільговий режим оподаткування ПДВ. Згідно з ним, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, до якої відносяться:

- результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

- криптографічні засоби захисту інформації.

Програмний продукт (програмний засіб, програмне забезпечення) розглядається як результат виконання послуг, який має бути зафіксований на відповідному матеріальному носії (паперовому, диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті, зйомному жорсткому диску тощо) виконавця або замовника, або може бути переданий виконавцем замовнику з використанням мережі Інтернет електронною поштою або іншими засобами передачі інформації.

Операції з постачання програмної продукції від нерезидента резиденту на митну територію України є операцією з постачання послуг.

Об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до Податкового кодексу України  є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Місцем постачання послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення є місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або, у разі відсутності такого місця, місце постійного чи переважного його проживання.

Тому, операції з постачання програмної продукції від нерезидента резиденту на митну територію України є об’єктом оподаткування ПДВ, які, в свою чергу, відповідно до Кодексу не оподатковуються ПДВ.