Інструкція про порядок справляння акцизного податку при ввезенні товарів на митну територію України суб'єктами господарської діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 23.05.2011 N 409

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2011 р. за N 705/19443

Інструкція про порядок справляння акцизного податку при ввезенні товарів на митну територію України суб'єктами господарської діяльності

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає процедуру справляння акцизного податку при ввезенні товарів на митну територію України суб'єктами господарської діяльності, контролю за своєчасністю його сплати та звільнення від оподаткування цим податком відповідно до законів.

1.2. Перелік товарів, на які встановлюються ставки акцизного податку та їх розміри, визначається Податковим кодексом України.

1.3. При ввезенні на митну територію України товарів акцизний податок сплачується у національній валюті України. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти в національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на дату подання до митного органу митної декларації до митного оформлення.

1.4. Перерахування відповідних сум коштів на депозитні рахунки, відкриті на ім'я митних органів в органах Державної казначейської служби України, здійснюється платником податку або особою, уповноваженою на декларування на підставі договору, до або на момент оформлення попередньої митної декларації на підакцизні товари в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Перерахування вважається здійсненим з моменту надходження коштів на депозитні рахунки, відкриті на ім'я митних органів в органах Державної казначейської служби України, крім випадків сплати акцизного податку безпосередньо до Державного бюджету України при придбанні марок акцизного податку.

1.5. У разі виявлення фактів ввезення на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів без наявності марок акцизного податку встановленого зразка митні органи вилучають такі товари та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).

1.6. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов'язання митним органом у визначених законодавством випадках.

1.7. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, під час митного оформлення здійснюється митними органами, крім випадків ввезення маркованої підакцизної продукції, контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету якої покладається на органи державної податкової служби.

1.8. Контроль за наявністю марок акцизного податку на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час ввезення таких товарів на митну територію України здійснюють митні органи.

1.9. Повернення надміру сплачених сум акцизного податку, що були зараховані на депозитні рахунки, відкриті на ім'я митних органів в органах Державної казначейської служби України, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

1.10. Відомості про доплату (повернення) належної суми акцизного податку вносяться в доповнення до митної декларації в порядку, встановленому законодавством.

1.11. Митний орган визначає суму акцизного податку в порядку, встановленому законом, якщо результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження суми акцизного податку, визначеної платником податків у митних деклараціях.

1.12. Сплата донарахованих сум акцизного податку здійснюється платником податку до Державного бюджету України.

II. Платники податку

2.1. Платниками податку є:

а) особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України;

б) особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог;

в) особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов.

2.2. У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов'язана обчислити та сплатити суму податкового зобов'язання. Якщо в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога щодо здійснення заходів гарантування, така вимога встановлюється і для цілей акцизного податку. Податок справляється, якщо надалі щодо таких товарів (продукції) виникають зобов'язання зі сплати податку на додану вартість.

III. Об'єкти оподаткування акцизним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є операції з:

3.1.1. Ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України.

3.1.2. Реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави.

3.1.3. Реалізації або передачі у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України зі звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством, відповідно до пункту 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України.

3.2. Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню:

3.2.1. Вивезення (експорт) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України.

Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією.

3.2.2. Ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру. Для підтвердження цього факту митному органу подаються відповідні належно оформлені документи країни імпортера та копія митної декларації, що підтверджує експорт товарів (продукції).

Зазначені підакцизні товари (продукція) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої реалізації на митній території України.

IV. Звільнення від сплати акцизним податком

4.1. Акцизний податок не справляється з:

4.1.1. Ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

У разі реалізації на митній території України підакцизних товарів (продукції), що були ввезені зі звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особами, що реалізують або передають у володіння, користування чи розпорядження такі підакцизні товари (продукцію), не пізніше дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на додану вартість за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні підакцизних товарів (продукції) на митну територію України.

4.1.2. Ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах:

транзиту (при дотриманні умов, передбачених статтею 201 Митного кодексу України, та за умови здійснення заходів щодо гарантування доставки товарів (продукції));

митного складу;

знищення або руйнування;

відмови на користь держави;

магазину безмитної торгівлі;

тимчасового ввезення;

переробки на митній території України.

4.1.3. Безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

4.1.4. Ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови пред'явлення органу державної митної служби ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів).

При цьому імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише:

суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів;

тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт.

4.1.5. Ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу".

4.1.6. Ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво тютюнових виробів, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну).

4.1.7. Ввезення товарів, що надходять на митну територію України відповідно до міжнародних угод (договорів), які набрали чинності та згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, якщо це передбачено такою угодою (договором).

4.1.8. Тимчасового ввезення на митну територію України товарів (продукції), призначених для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів та ярмарків, спеціальних виставкових заходів, якщо вони залишаються у власності нерезидентів та їх використання на території України не має комерційного характеру.

Такі товари (продукція) пропускаються через митний кордон України без сплати податку під зобов'язання, узяте перед органом державної митної служби, про вивезення таких товарів (продукції) у тому самому стані, в якому вони ввозилися, крім змін внаслідок фактичного природного зношення, на строк тимчасового ввезення за умови надання гарантій (грошової застави) органу державної митної служби.

4.2. У разі порушення умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), що були ввезені із звільненням від оподаткування, акцизний податок нараховується за ставками, що діяли на момент подання митної декларації.

V. Порядок обчислення акцизного податку

5.1. Із застосуванням специфічних ставок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у валюті України за такою формулою:

Са = Н x А,

де: Са - сума акцизного податку, обчислена із застосуванням специфічних ставок з одиниці товару (продукції); Н - кількість товару у фізичних одиницях виміру, встановлених Податковим кодексом України; А - ставка акцизного податку;

у разі встановлення ставок акцизного податку в іноземній валюті - за формулою:

Са = Н x А x Кв,

де: Са - сума акцизного податку, обчислена із застосуванням специфічних ставок з одиниці товару (продукції); Н - кількість товару у фізичних одиницях виміру, встановлених Податковим кодексом України; А - ставка акцизного податку; Кв - валютний (обмінний) курс Національного банку України, що діє на дату подання митної декларації.

Базою оподаткування у цьому випадку є величина товарів, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

5.2. Із застосуванням адвалорних ставок за такою формулою:

СаА = В x А,

де: СаА - сума акцизного податку за адвалорною ставкою; В - вартість товарів (продукції) за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку; А - адвалорна ставка акцизного податку.

Вартість товарів (продукції) за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію) без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку розраховується за формулою:

В = (МРЦ - ПДВ) x К,

де: МРЦ - максимальна роздрібна ціна; ПДВ - сума податку на додану вартість у складі МРЦ; К - кількість ввезеного товару в одиницях виміру, на які встановлено максимальну роздрібну ціну.

Сума податку на додану вартість у складі МРЦ розраховується за формулою:

 

де: МРЦ - максимальна роздрібна ціна; Сп - ставка податку на додану вартість.

Базою оподаткування в такому випадку є вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку.

5.3. Із застосуванням одночасно адвалорних та специфічних ставок податку. У цьому випадку базою оподаткування є база, визначена окремо для обчислення суми податку за адвалорними та специфічними ставками відповідно до пунктів 5.1, 5.2 цього розділу.

Сума податкового зобов'язання, якщо одночасно встановлено адвалорні та специфічні ставки акцизного податку, обчислюється шляхом додавання сум, обчислених окремо за кожною ставкою, за формулою:

ПЗ = СаА+ Са,

де: ПЗ - податкове зобов'язання; СаА - сума акцизного податку, обчислена за адвалорною ставкою; Са - сума акцизного податку, обчислена із застосуванням специфічних ставок з одиниці товару (продукції).

При визначенні суми акцизного податку на сигарети застосовується мінімальне акцизне податкове зобов'язання у гривнях, що встановлено підпунктом 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу України.

Відповідно до порядку, встановленого у пункті 221.2 статті 221 розділу VI Податкового кодексу України, суми податкового зобов'язання на сигарети одного найменування визначаються шляхом порівняння обчислених сум податку за встановленими адвалорною та специфічною ставками та мінімального акцизного податкового зобов'язання з обсягів ввезеного товару (продукції) і до нарахування приймається та сума, яка має більше значення за формулами:

якщо (СаА+ Са) < (мПЗ x К : 1000), то ПЗ = мПЗ x К : 1000;

якщо (СаА+ Са) > (мПЗ x К : 1000), то ПЗ = СаА+ Са,

де: СаА - сума акцизного податку, обчислена за адвалорною ставкою; Са - сума акцизного податку, обчислена із застосуванням специфічних ставок з одиниці товару (продукції); мПЗ - мінімальне акцизне податкове зобов'язання, встановлене законодавством на 1000 штук товару; К - кількість товару (продукції); ПЗ - податкове зобов'язання.

VI. Особливості справляння акцизного податку з товарів, що підлягають маркуванню марками акцизного податку

6.1. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.

6.2. У разі ввезення на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів платники податку зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка.

6.3. Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

6.4. Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються.

6.5. Вважаються такими, що немарковані:

алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку;

алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюються виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції;

алкогольні напої з марками акцизного податку, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

6.6. Не підлягають маркуванню:

алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що спрямовуються виробниками до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється під митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки;

алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі;

еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну).

6.7. Митне оформлення маркованої продукції за поданою митною декларацією здійснюється на підставі примірника заявки-розрахунку кількості марок акцизного податку (далі - заявка-розрахунок) з відміткою продавця марок акцизного податку про сплату сум податку до відповідного бюджету в повному обсязі та копії декларації про максимальні роздрібні ціни (для тютюнових виробів).

У разі порушення порядку маркування ввезених алкогольних напоїв і тютюнових виробів та/або неповної сплати податку товар не допускається до митного оформлення і ввезення його на митну територію України забороняється.

VII. Особливості оподаткування нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються як сировина для нафтохімічної промисловості

7.1. Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) можуть ввозитися в Україну як сировина для виробництва етилену без сплати акцизного податку.

7.2. На суму акцизного податку при ввезенні на митну територію України легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важких дистилятів (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) з метою використання їх як сировини у виробництві етилену виробник етилену подає митному органу другий примірник податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням виробника.

7.3. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.

7.4. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів з дати оформлення митної декларації.

7.5. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватись іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

7.6. Податковий вексель без сплати суми акцизного податку коштами вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання легких та важких дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену.

7.7. Підтвердженням факту цільового використання легких та важких дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену є довідка виробника, погоджена представником податкового поста, встановленого на підприємстві, копія якої подається митному органу.

7.8. Контроль за цільовим використанням нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену без сплати акцизного податку здійснюється органами державної податкової служби.

 

Директор Департаменту адміністрування митних платежів

В. В. Зварич