Оформлення сертифікатів походження товарів та послуг

Сертифікат походження (Certificate of origin) підтверджує країну, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній обробці. Вимагається, як правило, митними органами країни, що імпортує, з метою здійснення тарифних і нетарифних мір реагування ввозу товару на митну територію відповідної країни.

Сертифікати про походження товарів можуть вимагати також і банки, наприклад, коли сторони під час здійснення розрахунків по зовнішньоторговельних операціях указали в акредитиві необхідність надання таких документів.

Крім цього, сертифікати походження товарів необхідні у випадках, якщо це передбачено відповідними зовнішньоторговельними контрактами, що укладають сторонами, національними правилами країни, що імпортує, міжнародними угодами, учасниками яких є сторона експорту й сторона імпорту товару.

Постановою Кабінету Міністрів України №225 від 25.02.2003р., Торгово-промисловій палаті України і її регіональних палат надане право підтверджувати походження українських товарів і видавати сертифікати походження, у тому числі міжнародної форми.

Для підтвердження походження товарів/послуг застосовують такі форми сертифікатів:

  • Сертифікат походження загальної форми (англійською мовою) – звичайна форма сертифікату, яку видають на всі товари при експорті в країни,  зякими не обумовлені правила визначення країни походження товарів; також видають у разі, коли товар не має преференційного доступу на ринок країни імпорту та у випадках відсутності або тимчасового припинення пільг на українські товари.
  • Сертифікат походження загальної форми (російською мовою) – звичайна форма сертифікату, яку видають при експорті до країн СНД.
  • Сертифікат походження форми СТ-1 (російською мовою) – видають на товари, що експортуються до країн СНД, та задовольняють вимогам Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 24.09.1993 та Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 30.11.2000 р.
  • Сертифікат форми «А» (англійською або французькою мовою) - видають на товари, які підпадають під преференційний режим при експорті на ринки країн-донорів в рамках Генеральної Системи Преференцій.
  • Сертифікат походження на текстильні товари (англійською або французькою мовою) – видають на товари, які експортують до країн ЄС відповідно до положень Угоди між ЄС та Україною про торгівлю текстильною продукцією.
  • Сертифікат форми EUR-1, серія М (англійською мовою) – для експорту в Республіку Македонія видають згідно з положенням Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною на підставі Висновку про походження товару, який є невід’ємною частиною сертифіката.
  • Сертифікат походження форми СТ-1 (українською мовою) застосовують в межах митної території України в разі потреби підтвердження українського походження товарів, які знаходяться в обігу в межах митної території України.
  • Сертифікат походження для засвідчення товарів, що експортуються до Мексиканських Сполучених Штатів та яким на території Мексики надаються преференції.
  • Сертифікат походження послуг сертифікат для підтвердження факту виконання послуги українським підприємством в межах або за межами митної території України

ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СЕРТИФІКАТА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ  необхідно:

1. Оформити заявку-декларацію;

2. Надати наступні документи:

контракт; 

рахунок-фактура;

митна декларація або товаросупроводжувальні документи з оцінкою митниці, якщо сертифікат видається згодом;

коносамент; специфікація;

свідоцтво про держ. реєстрацію підприємства;

довідка про порядок виготовлення товару;

відомості про виробничі площі, устаткування й робочу чинність;

документи про придбання товару - договір, транспортні документи, платіжні документи (при наявності);

підтвердження виробникам - сертифікати якості, паспорта, маркування на товарі, нормативно-технічна документація й т.п.;

експертний висновок про код товару згідно ТН ЗЕД (УКТВЭД);

документи, у яких зазначене процентний вміст вартості імпортного (або невідомого походження) сировини й матеріалів у вартості кінцевого продукту.

Які саме документи з перерахованих вище зобов`язаний надати Замовник разом із заявкою-декларацією визначає експерт торгово-промислової палати.