Суб'єктам ЗЕД

Інтелектуальна власність. Митний реєстр. Передача прав інтелектуальної власності

Серед найважливіших законів, що регулюють правовідносини інтелектуальної власності, слід назвати: Цивільний кодекс України від 16.01.03 р.

Дозвіл СЕС. Нормативні документи

Санітарно-епідеміологічний висновок - документ, що засвідчує відповідність або невідповідність санітарним правилам факторів середовища проживання, господарської та іншої діяльності, продукції, робіт, послуг; будівель, будівель, споруд, приміщень, обладнання та іншого майна, які здобувач

Класифікація валют

Класифікація валют розроблена для забезпечення поширення та обміну інформацією, яка використовує міжнародний код для ідентифікації валют і фондів.

Класифікація держав світу

Класифікація держав світу (КДС) – національна статистична класифікація підготовлена відповідно до нової редакції державного стандарту ДСТУ ISO 3166-1-2000 ²Коди назв країн світу².

До уваги суб"єктів, здійснюючих діяльність у сфері виробництва спирту, тютюнових виробів.

Доводимо до Вашого відому Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі суб'єктам господарювання ліцензій на здійснення діяльності у сфері виробництва та обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів".

Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньоекономічних угодах

Згідно з чинним законодавством міжнародні розрахунки, пов'язані з експортом та імпортом товарів, наданням послуг, іншими комерційними угодами, здійснюються резидентами України лише через уповноважені банки.

Товарний знак. Порядок оформлення і реєстрації.

Якщо підприємство є виробником продукції або послуг, то дане роз’яснення про порядок оформлення і реєстрації власного торгового знаку допоможе Вам знатися на тонкощах цієї важливої процедури.

Порушення митних правил. Компроміс у справі про порушення митних правил

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений Митним Кодексом України та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів

Пост-аудит. Рекомендації. Права і обов'язки.

На теперішній час найбільш прогресуючим напрямком діяльності митних органів України є проведення документальних перевірок суб’єктів ЗЕД.

Наказ МФ України "Про порядок проведення митними органами зустрічних звірок"

       ЗАТВЕРДЖЕНО