Як пройти акредитацію в митних органах

У кожного підприємства або підприємця, який займається або планує займатися зовнішньоекономічною діяльністю, виникає необхідність роботи з митною службою України. Для початку співпраці з митницею необхідно пройти так звану акредитацію - простими словами зареєструватися в базі митної служби України. Лише після відповідної акредитації Ви зможете офіційно ввозити і вивозити товари. 

Акредитація суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в митних органах за місцем його державної реєстрації, згідно з випискою з Єдиного державного реєстру.

Обліку в митному органі підлягають суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які перебувають у зоні діяльності цього митного органа незалежно від форми власності.

     Облік в митному органі здійснюється відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 30.05.2012 № 634 «Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами».   

  Облік здійснюється одноразово за зверненням осіб, у тому числі засобами електронного зв’язку, які здійснюють операції з товарами або осіб, які вперше здійснюють операції з товарами. 

Особа, яка здійснює операції з товарами (уповноважена нею особа), для постановки на облік подає:

два примірники картки обліку;

електронну копію картки обліку;

оригінали та завірені в установленому порядку копії таких документів:

юридичні особи:

витяг з установчих документів, який підтверджує право провадити зовнішньоекономічну діяльність (копія витягу має бути завірена печаткою юридичної особи);

довідку органів державної статистики про внесення особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою особи);

фізичні особи - підприємці:

копію довідки про взяття на облік платника податків;

представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності:

свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на території Україні, на яке поширюється дія Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (копія свідоцтва має бути завірена нотаріально або державним органом, що здійснив реєстрацію);

довідку органів державної статистики про внесення представництва до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою представництва).

Крім вищезгаданого для набору облікової картки необхідно мати:

а) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

б) копії паспортів та довідок про ідентифікаційні номери керівника, головного бухгалтера та осіб, уповноважених для роботи з митницею; в) відомості про банки, в яких знаходяться валютні та поточні рахунки (назва, код ЄДРПОУ, МФО); г) відомості про податкову інспекцію (назва, код ЄДРПОУ).

Посадова особа митного органу, до компетенції якої належить взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами  перевіряє:

відповідність електронної копії паперовому примірнику картки обліку;

комплектність документів;

відповідність даних картки обліку даним, зазначеним у поданих документах;

відповідність копій поданих документів оригіналам

  У разі відсутності зауважень посадова особа митного органу повертає заявнику оригінали документів та приймає картку обліку до оформлення.

  Посадова особа митного органу завіряє примірники картки обліку підписом та особистою номерною печаткою.

  Картка обліку з відповідними відмітками про здійснену перевірку документів надсилається до ЄАІС Держмитслужби.